Pages

UTJECAJ ZRAČNE LUKE ZADAR NA TURISTIČKI RAZVOJ GRADA ZADRA
UTJECAJ ZRAČNE LUKE ZADAR NA TURISTIČKI RAZVOJ GRADA ZADRA
Vice Pijaca
U završnom radu se opisuje veza između zračne luke Zadar i grada Zadra. Govori se općenito o zračnom prometu, te njegovoj podjeli na vojni i civilni promet. Definirati će se pojam turizma kao skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja u nekom mjestu (ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište). Podaci pokazuju da je turistički razvoj značajniji upravo na područjima gdje je prometna ponuda raznovrsnija i veća. Zračna luka Zadar utemeljena je...
UTVRĐIVANJE PODRIJETLA DJETETA OD OCA I MAJKE
UTVRĐIVANJE PODRIJETLA DJETETA OD OCA I MAJKE
Tihana Pačarić
Pravo na znanje o vlastitom podrijetlu čini dio opsega djetetova privatnog života. Utvrđivanje podrijetla djeteta u Republici Hrvatskoj određeno je Obiteljskim zakonom Republike Hrvatske, te se ono provodi na osobni zahtjev ili po službenoj dužnosti. Rezultat analize DNA temeljni je dokaz u velikom broju građanskih i kaznenih predmeta na općinskim i županijskim sudovima. Iako analiza DNA može nedvojbeno utvrditi identitet neke osobe ili biološkog traga, ona nije svemoguća i...
UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ
UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Martina Komljenović
Dana 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska postala je 28. punopravna članica Europske unije te je njezin postupak ulaska trajao nepunih 10 godina. Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska se odlučila na preuzimanje eura. Kako proces uvođenja nije jednostavan, Hrvatska je vlada objavila Strategiju za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Uvođenjem eura kao službene valute očekuju se mnogi pozitivni učinci, no nezaobilazan je strah njezinih negativnih...
UVOĐENJE HACCP SUSTAVA U POSLOVANJE NA PRIMJERU RESTORANA "IVAN" I FAST FOODA "MEDENI" (PRIMJER DOBRE I LOŠE PRAKSE)
UVOĐENJE HACCP SUSTAVA U POSLOVANJE NA PRIMJERU RESTORANA "IVAN" I FAST FOODA "MEDENI" (PRIMJER DOBRE I LOŠE PRAKSE)
Antonia Lelas
S razvojem turizma u RH te posebice pojave sve većeg broja ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge posluživanja hrane (bilo da je riječ o restoranima, pizzerijama, palačinkarnicama, fast food-ovima ili slično), uviđa se potreba uvođenja standarda kontrole kvalitete hrane koju takvi objekti poslužuju. Upravo s tim ciljem u ugostiteljstvu se primjenjuje HACCP sustav. Ovaj sustav se bazira na prevenciji te ima značajnu ulogu kada je riječ o reguliranju opasnosti te snižavanju...
UVOĐENJE KONTROLINGA I DIGITALIZACIJE U JAVNOM SEKTORU
UVOĐENJE KONTROLINGA I DIGITALIZACIJE U JAVNOM SEKTORU
Marija Peterko
Kontroling je relativno mlada funkcija menadžmenta, čija je važnost u novije vrijeme od iznimnog značaja za ostvarivanje ciljeva, mjerenje postignutih rezultata i ključ pri donošenju budućih odluka usko povezanih s poslovanjem tvrtki. Na početku, kontroling je implementiran uglavnom u privatnom sektoru, ali razvoj informacijskih tehnologija i sam značaj kontrolinga u privatnim tvrtkama, pridonio je širenju kontrolinga i u javni sektor. Jedan od najpoznatijih oblika kontrolinga je...
UZROCI I POSLJEDICE TROVANJA HRANOM
UZROCI I POSLJEDICE TROVANJA HRANOM
Marko Čuljak
Čovjek svoje zdravlje može ugroziti trovanjem hranom. Da bi se trovanje hranom spriječilo važna je proizvođačka higijena, ali i osobna higijena. Uzročnici trovanja su razni, a najpoznatije su bakterije. Uz bakterije, može se otrovati i biljnim otrovima, kemijskim tvarima i spojevima, te aditivima. Bakterije se obično u hranu prenose lošom higijenskom praksom i krivim načinom čuvanja hrane. Biljnim se otrovima može otrovati ako se ne poznaju dovoljno i ne znaju se razlikovati...
Ugovori u turizmu
Ugovori u turizmu
Daria Babac
Pojam turizma je sveobuhvatan i mnogoznačajan, ali je zasigurno stvaran i utjecajan fenomen 21. stoljeća odnosno suvremenog društva. Svakodnevno milijuni ljudi putuju ili planiraju putovanja koja s razvojem društva postaju sve kompleksnija, a na kompleksnost putovanja također utječe velika ponuda odnosno mogućnosti ugostitelja te različiti zahtjevi turista. Definicija turizma prema UNWTO-u je da turizam uključuje aktivnosti proizašle iz putovanja i boravka osoba izvan njihove...
Uloga SCRUM metode u planiranju i organiziranju projekata
Uloga SCRUM metode u planiranju i organiziranju projekata
Toni Miličević
Planiranje je temeljna, polazna funkcija menadžmenta. To je proces koji uključuje izbor zadataka i ciljeva te akcija za njihovo ostvarivanje. Poslovno planiranje najčešće obuhvaća aktivnosti na najvišoj razini u organizacijama, ali niže ustrojbene jedinice mogu imati i vlastite aktivnosti poslovnog planiranja koje moraju biti dio cjelovitog sustava. Isto tako da bi se planovi mogli izvršiti potrebno je provesti funkciju organiziranja. U današnje vrijeme postoje mnogobrojne metode...
Uloga i značaj kalkuliranja cijene
Uloga i značaj kalkuliranja cijene
Kristijana Grbelja
Cijena je vrijednosni izraz neke robe ili usluge koja koordinira odluke potrošača i proizvođača na tržištu. Više cijene smanjuju potražnju potrošača i potiču proizvodnju, dok niže cijene ohrabruju potrošnju i obeshrabruju proizvodnju. Kalkulacija cijena je računski postupak kojim se izračunava cijena (nabavna, prodajna, cijena koštanja...). Kalkulacija služi za donošenje poslovnih odluka, kontrolu troškova, kontrolu učinaka, povezanost troškova i učinaka te ocjenu...
Uloga i značaj komunikacije menadžera u razvoju specifičnih oblika turizma
Uloga i značaj komunikacije menadžera u razvoju specifičnih oblika turizma
Nikolina Perša
Turizam je skup odnosa i pojava koji proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta van svoga prebivališta radi odmora i rekreacije te se tim putovanjem ne poduzima nikakva gospodarska djelatnost. Globalnim razvojem nastaju specifični oblici turizma. Specifični oblici turizma su skupina turističkih kretanja uvjetovanih određenim dominantnim turističkim motivom koji može biti kultura, gastronomija, vjera, sport te mnogi drugi. Jedna od presudnih čimbenika za razvoj...
Uloga marketinga u neprofitnim organizacijama; primjer TZ Imota
Uloga marketinga u neprofitnim organizacijama; primjer TZ Imota
Marko Jurić - Kaćunić
Organizacije s aspekta cilja poslovanja mogu biti profitne i neprofitne. Razlika između profitnih i neprofitnih organizacija je u tome što je cilj profitnih organizacija ostvarenje profita i povećanje samog kapitala, a cilj neprofitnih organizacija je ostvarivanje nekog javnog interesa. Marketing kao poslovna filozofija nastao je sredinom prošlog stoljeću te se od tad konstantno usavršava i proučava u cijelom svijetu. Marketing je tržišna aktivnost gospodarskog subjekta koja...
Uloga mediteranske prehrane u promidžbi Šibensko - kninske županije
Uloga mediteranske prehrane u promidžbi Šibensko - kninske županije
Marita Bijelić
U radu se istražuje u kojoj se mjeri mediteranska prehrana koristi u turističkoj promociji Šibensko-kninske županije. Cilj ovog rada bio je istražiti da li se i u kojoj mjeri u Šibensko- kninskoj županiji koristi mediteranska prehrana tj. tradicionalna dalmatinska kuhinja kao čimbenik prepoznatljivosti njene turističke ponude. Korištena je metoda slučaja, analizirajući postojeće sadržaje internet stranica i indukcijsko - dedukcijskom metodom. Kompozicijski je podijeljen na...

Pages