undergraduate thesis
POTENTIAL OF POŢEGA-SLAVONIA COUNTY AS TOURIST DESTINATION

Veronika Peić (2017)
Polytechnic of Sibenik
Management