undergraduate thesis
THE IMPORTANCE AND THE ROLL OF THE CAPITAL MARKET IN CROATIA

Edita Bllaca (2016)
Polytechnic of Sibenik
Metadata
TitleZNAČAJ I ULOGA TRŽIŠTA KAPITALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
AuthorEdita Bllaca
Mentor(s)Anita Grubišić (thesis advisor)
Abstract
Trţište kapitala, kao dio ukupnog financijskog trţišta na kojem se susreću ponuda i potražnja, jako je važno za poslovanje i proširenje poslovanja poduzeća. Na tržištu kapitala se zadovoljava najveći dio potreba poduzeća za kapitalom, a uz to od iznimne je vaţnosti i na nacionalnoj razini jer razvijenost financijskog sustava pridonosi općem stanju i gospodarstvu neke zemlje. No, za razvoj i funkcioniranje trţišta kapitala, moraju postojati politički, pravni i gospodarski preduvjeti, a lokalno trţište mora biti uključeno u međunarodna tržišta kapitala. Hrvatsko tržište kapitala dio je ukupnog međunarodnog tržišta kapitala, a iako relativno mlado, do sad se uspjelo afirmirati upravo uz pomoć državne politike kojom se podupire njegov razvoj, zakonske uređenosti, ali i organiziranih institucija čime je ostvarilo sve preduvjete za promet dugoročnim vrijednosnim papirima i dugoročnim kapitalom.
Keywordsmarket capital participant stock market HANFA
Parallel title (English)THE IMPORTANCE AND THE ROLL OF THE CAPITAL MARKET IN CROATIA
GranterPolytechnic of Sibenik
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeManagement; specializations in: Tourism Management, Information Management
Study specializationTourism Management
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-04
Parallel abstract (English)
The capital market, as part of the financial market, the place where supply and demand meet, is important for business and expanding business enterprises. On the capital market most of the needs of enterprises for capital are satisfied, and with it, it has extremely importance at the national level because the development of the financial system contributes to the general state of the economy of a country. However, for the development and functioning of capital markets, there must be political, legal and economic conditions and local market must be included in the international capital markets. Croatian capital market is part of the overall international capital market, although relatively young, until now it succeded to establish itself aided by government policies to support its development, legal regulation, but also organized institution which has made all the prerequisites for traffic with long-term securities and long-term capital.
Parallel keywords (Croatian)tržište kapital sudionici burza HANFA
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:902557
CommitterNives Paškov Milošević