undergraduate thesis
EXPROPRIATION OF REAL ESTATE IN REPUBLIC OF CROATIA

Tonći Rogić (2016)
Polytechnic of Sibenik
Metadata
TitleIZVLAŠTENJE NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
AuthorTonći Rogić
Mentor(s)Ivan Malenica (thesis advisor)
Abstract
U radu se prikazuje izvlaštenje kao pravni institut kojim javna vlast, zahvatom u imovinska prava drugih subjekata, oduzima ili ograničava ta prava u svoju korist. U Hrvatskoj je izvlaštenje odavno prisutno, ali se zbog različitih povijesnih i političkih okolnosti, mijenjalo se tijekom više državno pravnih uređenja. U završnom radu se, uz kratak prikaz pravnog uređenja izvlaštenja kroz povijest, posebna pažnja posvećuje prikazu razvoja izvlaštenja u Hrvatskoj nakon osamostaljenja 1991. godine. U Republici Hrvatskoj predmet izvlaštenja je nekretnina, a izvlaštenje se može provesti ako se procijeni da će se postići veća korist u korištenju nekretnine u novoj namjeni. Ono je uređeno Zakonom o izvlaštenju koji propisuje pripremne radnje u svrhu izvlaštenja. Korisnik izvlaštenja je osoba u čiju korist se provodi izvlaštenje. On je dužan, prije podnošenja prijedloga, zatražiti osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine za izvlaštenje. Analiziran je postupak izvlaštenja u Republici Hrvatskoj te naknada za izvlaštenu nekretninu, kao jedan od najbitnijih elemenata izvlaštenja. U zaključku se poziva na odluke Europskog suda za ljudska prava u postupcima koji se tiču prava vlasništva. Analizirana su dva predmeta iz sudske prakse Europskog suda za ljudska prava u postupku izvlaštenja i određivanja pravične naknade koji regulira tu tematiku.
Keywordsexpropriation – Croatia Expropriation law compensation Real estate value the right to property
Parallel title (English)EXPROPRIATION OF REAL ESTATE IN REPUBLIC OF CROATIA
GranterPolytechnic of Sibenik
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-26
Parallel abstract (English)
This paper describes the expropriation as a legal seizure by public authority, which can take or restrict the private rights of other parties in its own benefit. The eminent domain has been always present in Croatia, but constantly changing, due to different historical and political circumstances. After an overview of the legal regulation of expropriation in history, this thesis represents particularly the development of expropriation in Croatia after independence in 1991. In Republic of Croatia the subject of an expropriation is a real estate, and expropriation may be implemented if estimated that it will achieve a greater benefit in the use of the property in a new purpose. It is regulated by Expropriation law, which provides preparatory procedures for the purpose of expropriation. Expropriation beneficiary is the person in whose favour the expropriation is carried out. He is obliged, before the proposal, to request evidence of insurance status and value of the property for expropriation. Furthermore, this paper shows the analysis of the process of expropriation in Croatia and compensation for expropriated property, as one of the most important elements of expropriation. In conclusion, this thesis recalls the decisions of the European Court of Human Rights in procedures regarding property rights. Two cases of expropriation procedure and regulatory measures of compensation applied in the European Court of Human Rights have been examined.
Parallel keywords (Croatian)izvlaštenje - Hrvatska Zakon o izvlaštenju naknada vrijednost nekretnine zaštita prava vlasništva
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:401304
CommitterNives Paškov Milošević