undergraduate thesis
MERCHANDISE - TRAFFIC FLOW OF MEAT IN THE WORLD AND CROATIA

Krešimir Troskot (2016)
Polytechnic of Sibenik
Traffic
Metadata
TitleROBNO-PROMETNI TOKOVI MESA U SVIJETU I REPUBLICI HRVATSKOJ
AuthorKrešimir Troskot
Mentor(s)Darijo Šego (thesis advisor)
Abstract
Pod robno prometnim tokovima podrazumijeva se kretanje robne razmjene u svijetu koja se obavlja pomoću prometa i trgovine. Pred robno prometnim tokovima je težak zadatak, a to je održanje stabilnosti. Kako se u nekim zemljama ne ide prema omasovljenju proizvodnje javljaju se gubici u proizvodnji kod malih gospodarstava, a oni su prvenstveno uzrokovani velikom cijenom mesa. Robno prometni tok treba skratiti vrijeme isporuke mesa, minimizirati troškove transporta koristeći optimalne rute i osigurati sve uvjete za očuvanje stanja proizvoda. Meso je dosta osjetljiv proizvod, široke je potrošnje, stoga treba proći sve zdravstvene kriterije kako bi bilo upotrebljiv za korištenje ili daljnju distribuciju. Potrošnja mesa varira, ovisno o vrsti i mjestu kojem se prodaje, ali najveću ulogu imaju najmnogoljudnije zemlje, kao npr. Kina. Osim Kine i Amerike je važan za konzumaciju mesa peradi i svinjetine, dok u Kini osim toga prevladava i ovčje meso, prvenstveno zbog cijene. Hrvatska ima dobre uvjete za proizvodnju mesa, ali zbog teškog stanja na tržištu nije lako postići konkurentnu cijenu, a to je vidljivo i po povećanju uvoza mesa u Hrvatskoj.
Keywordsboundary traffic flow production consumption meat transport
Parallel title (English)MERCHANDISE - TRAFFIC FLOW OF MEAT IN THE WORLD AND CROATIA
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsTraffic
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study in Traffic; specializations in: Traffic, Post Traffic
Study specializationTraffic
Academic title abbreviationbacc.ing.traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-25
Parallel abstract (English)
Under commodity traffic flows movement of trade in the world is done by means of transport and trade. Before goods traffic flows is a difficult task, but it is maintaining stability. As in some countries do not go to the massification of production losses occur in the production of small farms, but they are primarily caused by the high price of meat. Goods traffic flow should shorten the time of delivery of meat, minimize transportation costs using optimal routes and to provide all conditions for the preservation of the status of the product. The flesh is quite a sensitive product, the broad consumption, should therefore take all the medical criteria that would be useful to use or further distribution. Meat consumption varies depending on the type and location of which is sold, but the biggest role is the most populous country, for example, China. In addition to China and America is important to the consumption of poultry meat and pork, while in China besides prevalent and sheepmeat, mainly because of cost. Croatia has good conditions for meat production, but because of the difficult situation on the market is not easy to achieve a competitive price, and this is reflected in the increase in imports of meat in Croatia.
Parallel keywords (Croatian)robno prometni tokovi proizvodnja potrošnja meso transport
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:621516
CommitterNives Paškov Milošević