undergraduate thesis
FINANCIAL STATEMENTS

Tina Filipović (2016)
Polytechnic of Sibenik
Metadata
TitleFINANCIJSKA IZVJEŠĆA
AuthorTina Filipović
Mentor(s)Anita Grubišić (thesis advisor)
Abstract
Osnovni cilj računovodstva je izrada temeljnih financijskih izvješća. Temeljna financijska izvješća su : bilanca, račun dobitka i gubitka, izvješće o svim promjenama glavnice, izvješće o promjeni novčanog toka i bilješke uz financijska izvješća. Bilanca je osnovni računovodstveni obračun, konto tvrtke. Račun dobiti i gubitka financijski je izvještaj koji pokazuje uspješnost poslovanja poduzeća kroz određeno vremensko razdoblje. Izvještaj o novčanom toku sadrži informacije o novčanim primicima i novčanim izdacima u toku obračunskog razdoblja te stanju novca i novčanih ekvivalenata na početku i na kraju obračunskog razdoblja. Posljednji financijski izvještaj koji su poduzetnici obvezni izraditi za poslovnu godinu su bilješke uz financijske izvještaje. One dodatno pojašnjavaju strukturu, vrijednost i obilježja nekih pozicija u tim izvještajima. U procesu analize financijskih izvještaja moguće je koristiti više različitih postupaka, koji su, prije svega, utemeljni u raščlanjivanju i uspoređivanju. Financijski pokazatelji su dakle: pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, investiranja, ekonomičnosti , profitabilnosti i aktivnosti.
KeywordsBalance Sheet Income Statement Cash Flow Statement Statement of changes in equity Notes to Financial Statement
Parallel title (English)FINANCIAL STATEMENTS
GranterPolytechnic of Sibenik
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeManagement; specializations in: Tourism Management, Information Management
Study specializationTourism Management
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-11
Parallel abstract (English)
The main objective of Accounting is the basic financial statements. The basic financial statements are: balance sheet, income statement, statement of changes in equity, statement of changes in cash flow and notes to the financial statements. Balance is a basic accounting calculation, account businesses. Profit and loss is a financial report that shows the success of business firms of different types over the period. Cash flow statement provides information about provides information about cash receipts and cash expenditures during the accounting period as well as cash and cash equivalents at the beginning and end of the accounting period. According to the Croatian standard financial reporting, statement of changes in equity indludes changes in invested capital, earned capital and direct changes in equity. (by the profit and loss account). The last finacial statment that entrepreneurs are obliged to prepare for the year the notes to the financial statements. They further clarify the structure, value and characteristics of some positions in these statements. In the process of analyzing financial statements, it is possible to use a number of different procedures, which are, primarily, upon motivated in articulating and comparing. . Financial indicators are therefore liquidity indicators, debt, investment, economy, profitability and activities.
Parallel keywords (Croatian)bilanca račun dobiti i gubitka izvještaj o novčanom toku izvještaj o promjeni glavnice bilješke uz financijske izvještaje
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:253897
CommitterNives Paškov Milošević