undergraduate thesis
DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND ITS IMPACT ON DEVELOPMENT OF TOURISM WITH SPECIAL REFERENCE TO TROGIR - SPLIT AREA

Anita Jurić Pešić (2016)
Polytechnic of Sibenik
Management
Metadata
TitleRAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE I NJEN UTJECAJ NA RAZVOJ TURIZMA S POSEBNIM OSVRTOM NA PODRUČJE TROGIR - SPLIT
AuthorAnita Jurić Pešić
Mentor(s)Tanja Radić Lakoš (thesis advisor)
Abstract
Od trenutka pojave turizma kao organizirane aktivnosti, znatan dio prometnog razvitka usmjeren je na zadovoljavanje turističkih potreba, a turistički razvitak je dinamičniji na područjima na kojima je prometna ponuda veća i kvalitetnija. Razvojem turističkih putovanja javlja se veća potreba za razvojem prometnih sredstva i same prometne infrastrukture, i obrnuto, pa prema tome može se zaključiti da su promet i turizam usko povezani. Cestovna infrastruktura posljednjih godina je zabilježila drastičan pomak na najvažnijim pravcima u Hrvatskoj, što je pridonijelo povećanju broja putnika iz susjednih zemalja. Problem Hrvatskih cesta predstavljaju velike prometne gužve tijekom ljetne sezone, a izgradnjom brze ceste Split-Trogir te most Čiovo-Trogir stvorit će se prometno rasterećenje kako bi se izbjegle prometne gužve. Važno je naglasiti da se izgradnjom brze ceste Split-Trogir, uvelike pridonosi razvoju turizma na jadranskom prostoru. Pored svih pozitivnih učinaka koje promet doprinosi za turizam, također se javljaju i negativni učinci, od kojih se posebno ističe zagađivanje okoliša kroz emisiju štetnih tvari, zagađivanje kroz proizvodnju otpada te buku.
KeywordsTransport infrastructure development of tourism environmental pollution
Parallel title (English)DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND ITS IMPACT ON DEVELOPMENT OF TOURISM WITH SPECIAL REFERENCE TO TROGIR - SPLIT AREA
Committee MembersJelena Šišara (committee chairperson)
Ana-Mari Poljičak (committee member)
Tanja Radić Lakoš (committee member)
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsManagement
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeManagement; specializations in: Tourism Management, Information Management
Study specializationTourism Management
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-09
Parallel abstract (English)
From the moment of tourism as organized activities, a substantial part of the transport development is focused on meeting the needs of tourism and tourism development is more dynamic in areas where the traffic offer is improved. With the development of tourist trips creates the need for development of transport means and transport infrastructure, and vice versa, and thus it can be concluded that the transport and tourism are closely linked. Road infrastructure in recent years has recorded a drastic shift in the most important routes in Croatia, which has contributed to an increase in the number of passengers from neighboring countries. The problem of Croatian roads are traffic jams during the summer season, and the construction of fast road Split-Trogir and the Trogir-Čiovo bridge will create traffic relief in order to avoid traffic jams.. It is important to emphasize that the construction of the motorway Split-Trogir greatly contributes to the tourisam development of the Adriatic region. However, beside all the positive effects that transports contributes to tourisam, negative effects also occur, especially environmental pollution through the emission of harmful substances, pollution through waste generation and noise.
Parallel keywords (Croatian)prometna infrastruktura razvoj turizma zagađenje okoliša
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:799287
CommitterNives Paškov Milošević