undergraduate thesis
COUNCIL OF EUROPE AND HUMAN RIGHTS

Kristina Barać (2016)
Polytechnic of Sibenik
Metadata
TitleVIJEĆE EUROPE I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA
AuthorKristina Barać
Mentor(s)Ljubo Runjić (thesis advisor)
Abstract
Vijeće Europe je međunarodna organizacija koja za cilj ima zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda. U ovu je organizaciju učlanjeno 47 država diljem Europe. Vijeće Europe čine institucije: Odbor ministara, Parlamentarna skupština, Europski sud za ljudska prava, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Eruope, Povjerenik za ljudska prava te Tajništvo. U cilju promicanja zaštite ljudskih prava i ubrzavanja tog procesa utemeljen je jedinstveni Europski sud za ljudska prava. Najvažniji međunarodni ugovor Vijeća kojim se također štite temeljna ljudska prava i slobode jest Europska konvencija o ljudskim pravima koja utvrđuje popis prava i sloboda koje su države obvezne jamčiti svakoj osobi unutar svog teritorija. Europski sud za ljudska prava ima nadzornu ulogu u vidu utvrđivanja je li povrijeđeno neko od prava zajamčenih Konvencijom.
KeywordsCouncil of Europe human rights European Convention on Human Rights European Court of Human Rights
Parallel title (English)COUNCIL OF EUROPE AND HUMAN RIGHTS
GranterPolytechnic of Sibenik
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
International Law
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-29
Parallel abstract (English)
The Council of Europe is an international organization which aim is to protect fundamental human rights and freedoms. This organization has 47 member countries across the Europe. The Council of Europe consists of following institutions: Committee of Ministers, Parliamentary Assembly, European Court of Human Rights, Congress of Local and Regional Authorities, Commissioner for Human Rights and Secretariat. In order to promote the protection of human rights and to accelerate the process Council of Europe has established European Court of Human Rights. The most important international agreement of the Council, which is also protecting fundamental rights and freedoms is the European Convention on Human Rights, which establishes a list of rights and freedoms which states are obliged to guarantee to any person within its territory. The European Court of Human Rights has an oversight role in terms of establishing whether any of the rights guaranteed by the Convention are violated.
Parallel keywords (Croatian)Vijeće Europe ljudska prava Europska konvencija o ljudskim pravima Europski sud za ljudska prava
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:856824
CommitterNives Paškov Milošević