undergraduate thesis
MANAGEMENT SKILLS WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE ART OF NEGOTIATION

Stjepan Škof (2016)
Polytechnic of Sibenik
Metadata
TitleMENADŽERSKE VJEŠTINE S POSEBNIM OSVRTOM NA VJEŠTINU PREGOVARANJA
AuthorStjepan Škof
Mentor(s)Ivica Poljičak (thesis advisor)
Abstract
Menadžeri na svim razinama menadžmenta moraju posjedovati određena znanja i vještine da bi uspješno obavljali svoj posao. Poslovni uspjeh menadžera ovisi o njegovim znanjima i vještinama,više nego li do njegove osobnosti. Svatko tko sebe vidi kao menadžera, bez obzira na menadžersku razinu, mora posjedovati, usavršavati i razvijati znanja i vještine potrebne za obnašanje menadžerskih funkcija. Pregovaranje je proces u kojemu se pronalaze načini kako bismo dobili nešto od onoga tko želi nešto od nas, proces u kojemu dvije strane il i više strana razmjenjuje dobra i usluge te se nastoje dogovoriti o tečaju razmjene, odnosno proces donošenja zajedničke odluke kada uključene strane imaju različite želje. Kad govorimo o vještini pregovaranja, ne mislimo samo na pregovaranje "za stolom" već i na planiranje i pripremu koju treba obaviti unaprijed te na analizu i evaluaciju koje treba obaviti tijekom i poslije završenih pregovora. Uz navedene aspekte, svoje vještine pregovaranja usavršit ćete razumijevanjem i svjesnim korištenjem: okvira, koncepata, metoda, strukture, procesa pregovaranja te korištenjem povratnih informacija kad god je to moguće, a u kontekstu određene pregovaračke situacije. Važno je naglasiti da najvažnijeg čimbenika za uspješno pregovaranje – a to ste vi sami – možete u potpunosti kontrolirati: možete odlučiti kako ćete se pripremiti, kako ćete pregovarati za pregovaračkim stolom, kakve ćete odluke donositi i niz drugih stvari.
Keywordsknowledge skills negotiation decision
Parallel title (English)MANAGEMENT SKILLS WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE ART OF NEGOTIATION
Committee MembersDivna Goleš (committee chairperson)
Jelena Šišara (committee member)
Ivica Poljičak (committee member)
GranterPolytechnic of Sibenik
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeManagement; specializations in: Tourism Management, Information Management
Study specializationInformation Management
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-26
Parallel abstract (English)
Abstract Managers at all levels of management have certain knowledge and skills to successfully do their jobs. Business success depends on its managers skills, more than to its personality. Everyone who sees himself as a manager, regardless of the managerial level, must possess, improve and develop the knowledge and skills necessary for the performance of management functions. Negotiation is a process in which an appropriate way in order to get something from someone who wants something from us, the process in which the two sides or a more parties exchange goods and services and try to agree on the rate of exchange, and joint decision-making process when the parties involved have different desires . . When we talk about the art of negotiation, we do not mean just the negotiation "at the table", but also on the planning and preparation that needs to be done in advance and the analysis and evaluation to be carried out during and after the completion of negotiations. In addition to these aspects, your negotiation skills will improve understanding and conscious use of frameworks, concepts, methods, structures, processes of negotiation and the use of feedback whenever possible, but in the context of a particular bargaining situations. It is important to emphasize that the most important factors for a successful negotiation - and that is you - you can fully control: you can decide how you prepare, how you negotiate at the bargaining table, what will take its decisions by a number of other things.
Parallel keywords (Croatian)znanja vještine pregovaranje odluke
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:272040
CommitterNives Paškov Milošević