undergraduate thesis
FINANCING OF NON-PROFIT ORGANISATION; EXAMPLE: “THE GREEN ACTION”

Kristian Smolić-Ročak (2016)
Polytechnic of Sibenik
Metadata
TitleFINANCIRANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA; PRIMJER UDRUGA "ZELENA AKCIJA"
AuthorKristian Smolić-Ročak
Mentor(s)Divna Goleš (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu govori se o ključnim aspektima financiranja neprofitnih organizacija. Navedeni su najvažniji dijelovi kao što su: sudionici, misija i vizija, način upravljanja takvim tipom organizacije te koje sve vrste izvora sredstava kojima se neprofitne organizacije financiraju postoje u Hrvatskoj i svijetu. Kao primjer načina financiranja neprofitnih organizacija, prikazana je udruga Zelena akcija, kao dobrovoljna udruga koja svoj posao u svezi zaštite prirode, okoliša, pomoći građanima u slučaju neostvarenja temeljnih okolišnih ljudskih prava poput osiguravanja pravnih propisa, mogućnosti sudjelovanja javnosti i informiranja o okolišu obavlja pošteno i savjesno kroz prethodnih 25 godina otkad postoji. Govori se o važnim programima koje aktivno provodi posljednjih godina, pomoću projekata kao što su Zeleni telefon i Centar za okoliš, pa i one uspješno okončane: očuvanje biljnih i životinjskih staništa na Velebitu, izgradnja prometnice dalje od vodotoka rijeke Gacke, zaštite šireg prostora Velebita i očuvanje šuma od prekomjerne sječe u Slavoniji. Zelena akcija će i dalje nastaviti provoditi svoje projekte unutar Lijepe naše pomoću donatora i novcem drugih neprofitnih institucija kojima je partner te povlačenjem novca iz EU fondova za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava. Primjer toga je projekt „Sava kultura NATURA“ kojim će Zelena akcija provesti ciljeve zaštite gornjeg i donjeg toka rijeke Save, te njenog kulturnog i gospodarskog razvitka, čime će građani koji tamo žive, a i koji dolaze osjetiti snagu pozitivnog utjecaja na okoliš.
Keywordsnon-profit organization Green Action protection of nature project plan-programs
Parallel title (English)FINANCING OF NON-PROFIT ORGANISATION; EXAMPLE: “THE GREEN ACTION”
Committee MembersIvana Beljo (committee chairperson)
Ana Perišić (committee member)
Divna Goleš (committee member)
GranterPolytechnic of Sibenik
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeManagement; specializations in: Tourism Management, Information Management
Study specializationInformation Management
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-06
Parallel abstract (English)
This paper discusses the key aspects of the financing of non-profit organizations. These are the most important parts, such as: the participants, mission and vision, a way to manage that type of organization, and all types of funding sources which are non-profit organization funded in Croatia and in the world. As an example of how the financing of non-profit organization, presented the Green Action, a voluntary association that work on protection of nature, the environment, aid to citizens in case of miscarriage of fundamental human rights as ensuring legal regulations, opportunities for public participation and information of the environment and carries out a fair is conscientiously through the last 25 years since there. We talk about the important programs that actively carried out in recent years, through projects such as the Green Phone and the Centre of the Environment, including those successfully completed: the preservation of plant and animal habitat on Velebit, construction of roads away from the watercourse of the river Gacka, protection of Velebit and the wider area conservation of forests against excessive logging in Slavonia. Green Action will continue to carry out their projects in Croatia using donor money and contribution of other non-profit institutions which is connected as a partner and the withdrawal of money from EU funds for the protection of nature and natural resources. An example of this is the project: “Sava culture NATURA”, which will the Green Action implement aims to protect top and the bottom of river basin, and its cultural and economic development, for the citizens who live there and for those who come to feel the power of positive environmental impacts.
Parallel keywords (Croatian)neprofitne organizacije Zelena akcija zaštita okoliša projekt plan-programi
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:745437
CommitterNives Paškov Milošević