undergraduate thesis
THE DOCTRINE OD NEW PUBLIC MANAGEMENT

Marija Lasić (2016)
Polytechnic of Sibenik
Administrative Law
Metadata
TitleDOKTRINA NOVOG JAVNOG MENADŽMENTA - KOMPARATIVNI PRIKAZ
AuthorMarija Lasić
Mentor(s)Ivan Rančić (thesis advisor)
Abstract
Novi javni menadžment je upravna doktrina u kojoj se nastoje pozitivni elementi i vrijednosti iz privatnog sektora primjenjivati u javnom sektroru kako bi on bio što efikasniji, ekonomičniji i efektivniji. Brojni teoretičari su tokom godina iznosili svoja mišljenja, načela i smjernice kako da se ti elementi i vrijednosti primjene u javnoj upravi, no njihova konkretna primjena ovisi od države do države te se ne može isti model primjenjivati u različitim državama. S toga, svaka država koja je primjenjivala, ili i dalje primjenjuje, koncept novog javnog menadžmenta morala je razviti svoj vlastiti model, koji prvenstveno ovisi o dugoročnoj održivosti reformi iz koje je on potekao. Međutim bitno je naglasiti da je svima zajednički interes smanjenje proračunskih izdataka za javnu upravu te njeno racionaliziranje i povečanje ekonomičnosti i efikasnosti u čemu privatizacija dijela javne uprave ima važnu ulogu.
KeywordsNew public management Public administration Privatizacion
Parallel title (English)THE DOCTRINE OD NEW PUBLIC MANAGEMENT
Committee MembersLjubo Runjić (committee chairperson)
Nado Grubić (committee member)
Ivan Rančić (committee member)
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsAdministrative Law
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
Administrative Law and Administration
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-29
Parallel abstract (English)
New public managemet is a administrativ doctrine in which positive elements and values from private sector are applyed in public sector in oreder to be more efficient, economical and effective. Count theorists over the years epressed their opinions, principles and gudelines on the application in in public administration, but their practical application depends on the country and the same model can not be applyed in diferent countries. Therefore, any state which has appliead or contunues to apply the concept of new public management has had to develop its own model, which dependst primarily on the long-term sustainability of reforms from which he sprang. However, it is impotrant to emphasize that all of common interest is reductiona of buget and its rationalization and increase cost-effectiveness and efficiency in which privatization plays an important role.
Parallel keywords (Croatian)novi javni menadžment javna uprava privatizacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:450110
CommitterNives Paškov Milošević