undergraduate thesis
FINANCIAL INSTITUTIONS OF EUROPEAN UNION

Gordana Skočić (2016)
Polytechnic of Sibenik
Administrative Law
Metadata
TitleFINANCIJSKE INSTITUCIJE EUROPSKE UNIJE
AuthorGordana Skočić
Mentor(s)Ljubo Runjić (thesis advisor)
Abstract
Financijski i gospodarski sustav neodvojiv je od financijskih institucija. One omogućavaju dostupnost potrebnih financijskih sredstava gospodarskim i drugim subjektima, a važan su čimbenik razvoja regionalnih zajednica, kakva je Europska unija. Europska unija je ekonomska integracija, sastavljena od 28 država članica, udruženih na dobrovoljnoj bazi, koje tvore zajedničko, jedinstveno tržište. Države članice Europske unije dio su svog suvereniteta prenijele na europske institucije kako bi se mogle donositi odluke u zajedničkom, europskom interesu. Temeljne institucije Europske unije su: Vijeće Europske unije, Europska komisija Europski parlament, Europsko vijeće i Europski sud pravde. Osim njih, na razini Europske unije strukturirana su mnoga tijela, agencije i odbori. U završnom radu, uz kratak prikaz institucija važnih za funkcioniranje Europske unije, posebno su istražene financijske institucije, poput Europske središnje banke, kao središnje institucije monetarnog sustava Europske Unije, Europske investicijske banke, Europskog investicijskog fonda, Europske banke za obnovu i razvoj te Fondovi Europske unije. Iako su neke od njih međunarodne financijske institucije, poput Europske banke za obnovu i razvoj, te nemaju pravni status institucija Europske unije, važan su segment funkcioniranja financijskog tržišta Europske unije. Financijske institucije omogućuju realizaciju investicijskih projekata, te pružaju tehničku pomoć i podršku državama i poduzećima na području Europske unije.
KeywordsEuropean union Institutions of European Union: Financial Institutions of European Union.
Parallel title (English)FINANCIAL INSTITUTIONS OF EUROPEAN UNION
Committee MembersIvan Malenica (committee chairperson)
Ivan Rančić (committee member)
Ljubo Runjić (committee member)
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsAdministrative Law
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
International Law
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-20
Parallel abstract (English)
The financial and economic system is inseparable from financial institutions. They enable the availability of the necessary financial resources to economic and other subjects, and are an important factor in the development of regional communities, such as the European Union. The European Union is an economic integration made up of 28 Member States, associated on a voluntary basis, which form a common single market. European Union Member States have transferred part of their sovereignty to the European institutions in order to make decisions in a joint, European interest. Fundamental European Union institutions are: Council of the European Union, the European Commission, European Parliament, the European Council and the European Court of Justice. Apart from them, there are many other bodies, agencies and committees. In the final paper, along with a brief overview of institutions important for the functioning of the European Union, the emphasis was made on financial institutions, such as the European Central Bank as the central institution of the monetary system of the European Union, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Bank for Reconstruction and Development and European Funds Union. Although some of these are international financial institutions, such as the European Bank for Reconstruction and Development, and do not have the legal status of the institutions of the European Union, they are still an important part of the financial markets of the European Union. Financial institutions provide the realization of investment projects, and provide technical assistance and support to countries and companies in the European Union.
Parallel keywords (Croatian)Europska Unija institucije Europske Unije financijske institucije Europske Unije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:158278
CommitterNives Paškov Milošević