undergraduate thesis
Ekonomika poslovanja prometnog poduzeća; primjer Promet d.o.o. Split

Kristina Alduk (2015)
Polytechnic of Sibenik
Traffic
Metadata
TitleEkonomika poslovanja prometnog poduzeća; primjer Promet d.o.o. Split
AuthorKristina Alduk
Mentor(s)Divna Goleš (thesis advisor)
Abstract
U radu se proučava ekonomika poslovanja prometnog poduzeća na primjeru Promet d.o.o. Split. Ekonomika kao znanstvena disciplina koja se bavi načinima gospodarenja proizvodnim resursima i traži racionalnije i efikasnije načine upravljanja je iznimno bitan dio svakog poslovanja. Ona za cilj ima unapređivanje poslovanja pa ne treba ni naglašavati koliko je njeno izučavanje važno za analiziranje i usmjeravanje poslovnog procesa. Propitivanje odnosa između ulaganja i ostvarenja rezultata postignutih tim ulaganjem konstantan je i nezaobilazan proces ukoliko se poslovanje poduzeća želi dovesti na najvišu razinu. U ovom rada su zato definirani pojmovi ekonomije i ekonomike poduzeća i navedene ekonomske specifičnosti prometa i prometne usluge. Objašnjen je pojam ekonomike prometa i njene osnovne metode te određeno koja su to mjerila uspješnosti poslovanja prometnog poduzeća. Razmatrani su različiti pokazatelji uspješnosti poslovanja poput ekonomičnosti, profitabilnosti, investiranja i aktivnosti kao i koji su to troškovi prometnog poduzeća. Zadnji dio rada donosi pregled povijesnog razvoja prometnog poduzeća Promet d.o.o. i analizu uspješnosti poslovanja na temelju financijskog izvješća poslovanja za 2014. godinu.
Keywordseconomy economics transport company financial statement
Committee MembersIvana Beljo
Ivana Kardum Goleš
Divna Goleš
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsTraffic
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Economics of Entrepreneurship
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study in Traffic;specializations in:Traffic, Post Traffic
Study specializationTraffic
Academic title abbreviationbacc.ing.traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-21
Parallel abstract (English)
This paper analyzes business activity of the Promet d.o.o. Split transportation company. Economics as a scientific discipline that deals with ways of managing production resources is an extremely important part of business development. It’s aim is to improve business performance so it’s not even necessary to emphasize the importance of analyzing it. Balance between investment and the achievement of results achieved by these investments is constant and inevitable process if the business wants to be on the highest level. This paper defines terms of economy, company economics and economic specificities of transport and transport services. It brings the explanation of the term economics of transportation and its basic methods. It also classifies different standards of business success of an transportation company. The various indicators such as cost-effectiveness, profitability, investment and activities are also mentioned as well as the various costs of an transportation company. At the end, there is a part about Promet d.o.o. Split transportation company's development and the analysis of its business achievement in 2014 based on a financial statements published on the company’s website.
Parallel keywords (Croatian)ekonomija ekonomika prometno poduzeće financijsko izvješće
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:450321
CommitterNives Paškov Milošević