undergraduate thesis
LEGAL PROTECTION OF COMPUTER PROGRAMS AND DATABASES

Anamarija Ćavar (2015)
Polytechnic of Sibenik
Management
Metadata
TitleZaštita prava računalnih programa i baza podataka
AuthorAnamarija Ćavar
Mentor(s)Dragan Zlatović (thesis advisor)
Abstract
Ovaj završni rad, posvećen je problematici pravne zaštite računalnih programa i baza podataka. Cilj je bio opisati računalni program kao autorsko djelo, a potom prikazati njegova prava, tj. prava autora računalnih programa kako u Republici Hrvatskoj, tako i u Europskoj uniji. U današnje vrijeme tehnologija zauzima golemu ulogu u društvenim djelatnostima, a također i u gospodarstvu. Kroz godine, povećanjem broja autora računalnih programa i baza podataka, dolazi do povreda prava autorskih djela, te se zakonodavstvo nužno širi. Ovaj rad sadrži dijelove Zakona o autorskom djelu i srodnim djelima, koji zapravo govori o zaštiti prava računalnih programa i baza podataka. Računalni program spada u književna djela, te se uz autorsko pravo štiti i intelektualnim pravom. Da bi računalni program bio pod autorskopravnom zaštitom, mora biti originalna, inovativna tvorevina jednog ili više autora, koja služi svrsi. Bazu podataka čini skup računalnih programa, te su baze podataka također sadržane u Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. U početku, cjelokupni softver nije bio cijenjen, te je bio besplatan, za razliku od hardvera. Danas vidimo da svaki uređaj sadrži svoj softver. Softver se ne može kupiti, na njega se može samo steći pravo korištenja. Ako dođe do zloupotrebe računalnih programa na bilo koji način, radilo se to o objavljivanju u javnost bez imena autora ili kopiranje i prepisivanje na svoje ime, dolazi da novčanih i zatvorskih kazna. Ako računalni program nastane u radnom odnosu kao ispunjenje obveza zaposlenika prema poslodavcu, poslodavac ima potpuno pravo na korištenje računalnog programa, jedino ako u ugovoru drugačije nije sadržano. Informatika je budućnost našeg društva, te se autori računalnih programa i pravo na računalnim programima mora zaštititi autoskopravnom zaštitom. Republika Hrvatska po uzoru na članice Europske unije, svake godine dodatno proširuje Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima.
KeywordsComputer program Databases Copyright
Parallel title (English)LEGAL PROTECTION OF COMPUTER PROGRAMS AND DATABASES
Committee MembersDivna Goleš
Ana Perišić
Dragan Zlatović
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsManagement
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
Civil Law and Civil Procedural Law
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeManagement; specializations in: Tourism Management, Information Management
Study specializationTourism Management
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-03
Parallel abstract (English)
This final work is dedicated to the issue of legal protection of computer programs and databases. The aim was to describe a computer program as authorship work, and then show that rights, i.e. Copyrights of computer programs, both in Croatia and in the European Community. Nowadays technology occupies a huge part in social activities, and also in the economy. Through the years, increasing the number of authors of computer programs and databases, leads to violation of the rights of copyright authors works, and the legislation necessary to spread. This work contains the elements of the Copyright work and related works, which is actually about protecting the rights of computer programs and databases. A computer program belongs to one of the literary works, and it has copyright protection and intellectual property rights. For computer program to be under copyright protection, it must be original, innovative creations of one or more authors, which serves a purpose. The database is consisted of a set of computer programs and databases that are also contained in the “Law on Copyright and Related Rights”. Initially, the entire software was not appreciated, and it was free, unlike the hardware. Today we see that each device has its software. Software cannot be bought; it can only be acquire the right to use. If there is a misuse of computer programs in any way, whether it is disclosure to the public without the author's name or copying and copying its name, then it comes to financially and legal sentences. If a computer program is created while the employed is under contract with the employer, the employer has a right to use a computer program, unless the contract is otherwise contained. Information technology is the future of our society, and the authors of computer programs and the right of a computer program must be protected under authorship protection. The Republic of Croatia modelled on the EU Member States; each year extends further the Law on Copyright and Related Rights.
Parallel keywords (Croatian)računalni program baze podataka autorsko djelo.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:237829
CommitterNives Paškov Milošević