undergraduate thesis
EMPLOYMENT CONTRACT OBLIGATIONS IN CASE OF INSOLVENCY

Matija Blaće (2015)
Polytechnic of Sibenik
Management
Metadata
TitleRadni odnosi u slučaju stečaja poslodavca
AuthorMatija Blaće
Mentor(s)Dragan Zlatović (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovoga rada je istražiti kakva zaštita je pružena radnicima sa važećim ugovorima o radu u proceduri stečaja. Stečaj je česta sudbina mnogih poduzeća u Republici Hrvatskoj, te utječe na radna mjesta tisuća radnika svake godine. Međutim, pravni okvir kojim je stečaj reguliran pruža određenu zaštitu potraživanjima radnika. Donošenjem novog Stečajnog zakona te Zakona o osiguranju potraživanja prava radnika u slučaju stečaja poslodavca koji su stupili na snagu u rujnu 2015. godine, te ranijim promjenama Ovršnog zakona te uvođenjem instituta predstečajne procedure, dogodile su se određene promjene u ovom području. Zbog kratkog razdoblja u kojem je novi Stečajni zakon bio na snazi, nije moguće razaznati kako će se nova zakonska rješenja provoditi u praksi. Zbog toga, ovaj rad teoretski analizira položaj radnika u starom i novom Stečajnom zakonu, proceduru osiguranja potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca te ulogu Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. Na kraju rada pružen je i primjer iz prakse na temelju poslovanja i postupaka jednog velikog poduzeća.
Keywordsbankruptcy insolvency workers employment contract workers claims
Parallel title (English)EMPLOYMENT CONTRACT OBLIGATIONS IN CASE OF INSOLVENCY
Committee MembersAna Perišić
Ana Udovičić
Dragan Zlatović
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsManagement
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
Labor and Social Law
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeManagement; specializations in: Tourism Management, Information Management
Study specializationTourism Management
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-10-22
Parallel abstract (English)
The aim of this paper is to examine what protection is provided to workers with valid work contracts in the process of bankruptcy. Bankruptcy is a common fate of many companies in the Republic of Croatia, and affects the jobs of thousands of workers each year. However, a legal framework to regulate bankruptcy provides some protection of workers' claims. With the adoption of the new Bankruptcy Act and the Act on securing workers' rights in the event of bankruptcy of the employer, which entered into force in September 2015 and earlier changes to the Financial enforcement Act and the introduction of the institute pre-bankruptcy procedure, there have been some changes in this area. Due to the short period in which the new bankruptcy law was in effect, it is not possible to discern how the new legislation will work in practice. Therefore, this paper theoretically analyses the position of workers in the old and the new Bankruptcy Act, the procedure to ensure workers claims in the event of bankruptcy of the employer and the role of the security of workers claims in the event of bankruptcy of the employer. At the end of the work provides a case study based on a large company.
Parallel keywords (Croatian)stečaj radnici ugovor o radu potraživanje radnika
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:986447
CommitterNives Paškov Milošević