undergraduate thesis
PUBLIC PROCUREMENT AS A SPECIAL ADMINISTRATIVE PROCEDURE

Antonela Višić (2015)
Polytechnic of Sibenik
Administrative Law
Metadata
TitleJAVNA NABAVA KAO POSEBNI I UPRAVNI POSTUPAK
AuthorAntonela Višić
Mentor(s)Ivan Malenica (thesis advisor)
Abstract
Javna nabava je postupak koji prethodi sklapanju ugovora kojeg moraju provoditi oni koje zakon naziva obveznicima prava, a to su oni koji troše javna sredstva i nalaze se u javnom sektoru. Posljedica javne nabave je trošenje proračunskih sredstava. Iz tog je razloga važna transparentnost ovog upravnog postupka. U Republici Hrvatskoj postupak javne nabave kao posebnog upravnog postupka uređen je Zakonom o javnoj nabavi. U tom zakonu propisuje se, između ostalog, pravna zaštita u postupku javne nabave. To se ponajprije odnosi na žalbu kao oblik upravnog spora. Zakonom se propisuje način izjavljivanja žalbe, rok za njeno izjavljivanje, sadržaj žalbe, prilozi uz žalbu, trošovi i naknade postupka i ostale važne odredbe. Za postupak o javnoj nabavi nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Protiv odluke spomenutog državnog tijela ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenut upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske koji ocjenjuje zakonitost odluke Državne komisije u žalbenom postupku. Takav postupak ne zaustavlja sklapanje ugovora o javnoj nabavi, a žurne je naravi.
Keywordspublic procurement appeal administrative proceedings legal protection administrative proceedings
Parallel title (English)PUBLIC PROCUREMENT AS A SPECIAL ADMINISTRATIVE PROCEDURE
Committee MembersDragan Zlatović
Ivica Poljičak
Ivan Malenica
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsAdministrative Law
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
Administrative Law and Administration
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-10-14
Parallel abstract (English)
Public procurement is the process that precedes the conclusion of the contract, which must implement those who the law calls for taxpayers rights. The consequence of public procurement is spending of budget funds. Therefore, the transparency of the administrative procedure is very important. In Croatia, the public procurement procedure as a special administrative procedure is regulated by the Public Procurement Act. The Act stipulates, among other things, legal protection in public procurement. This primarily relates to the appeal as a form of administrative dispute. The law prescribes the method of lodging an appeal, deadline for its filing, the contents of the appeal, attachments to the appeal, consumes and compensation procedures and other important provisions. The responsibility of the procedure of public procurement is on the State Commission for Supervision of Public Procurement. Against the decision of that national body can not be appealed, but it is possible to run an administrative dispute before the Administrative Court of the Republic of Croatian, which evaluates the legality of the decision of the State Commission on appeal. This procedure does not suspend the conclusion of public contracts, and it is of urgent nature.
Parallel keywords (Croatian)javna nabava žalba upravni postupak pravna zaštita upravni spor
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:152086
CommitterNives Paškov Milošević