undergraduate thesis
PEACEKEEPING OPERATIONS OF UNITED NATIONS

Danijel Klarin (2015)
Polytechnic of Sibenik
Administrative Law
Metadata
TitleMirovne operacije UN-a
AuthorDanijel Klarin
Mentor(s)Ljubo Runjić (thesis advisor)
Abstract
Mirovne operacije su najefektivnije sredstvo dostupno Ujedinjenim narodima za pomoć državama u prestanku sukoba. Mirovne operacije imaju jedinstvenu prednost uključujući pravnu podlogu sadržanu u Povelji Ujedinjenih naroda, također uključujući vojsku i policiju iz država diljem svijeta članica Ujedinjenih naroda koje su spremne pružiti potporu u ljudstvu i financijskim sredstvima ili na neki drugi način. Mirovnim operacijama Ujedinjenih naroda nastoji se pružiti potpora legitimno izabranim vlastima kao i pomoć pri izgradnji institucija vlasti, zatim poštivanje ljudskih prava, razoružanje i demobilizacija zaraćenih strana kao i humanitarne zadaće. Mirovne operacije Ujedinjenih naroda karakteriziraju tri osnovna principa prema čemu se one uspostavljaju, za dolazak mirovnih snaga na sporno područje potreban je pristanak svih sukobljenih strana, mirovne snage moraju biti nepristrane u odnosu na sukobljene strane te mirovne snage moraju izbjegavati upotrebu oružane sile osim ako je to potrebno za samoobranu ili za obranu mandata. Mirovne operacije od osnutka Ujedinjenih naroda dolaze u najrazličitijim sadržajima, to je zbog toga jer je svaka misija specifična. Trenutno se u svijetu provodi 16 mirovnih operacija.
Keywordspeacekeeping operations United Nations UN
Parallel title (English)PEACEKEEPING OPERATIONS OF UNITED NATIONS
Committee MembersIvica Poljičak
Ivan Rančić
Ljubo Runjić
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsAdministrative Law
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
International Law
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-14
Parallel abstract (English)
Peacekeeping operations are the most effective means available to the United Nations to help countries in conflict situations. Peacekeeping operations have a unique advantage, including the legal basis contained in the Charter of the United Nations, also including the army and police from countries around the world United Nations members who are willing to provide support in manpower and financial resources, or in some other way. United Nations peacekeeping operations seeks to provide support to the legitimately elected authorities and help build the institutions of government, then the respect for human rights, disarmament and demobilization of the warring parties and humanitarian tasks. UN peacekeeping operations are characterized by three basic principles against which they are established, for a peacekeeping force to the disputed area shall require the consent of all parties to the conflict, peacekeepers need to be impartial in relation to the conflicting parties and peacekeepers must avoid the use of armed force unless it is need for self-defense or defense of the mandate. Peacekeeping operations since the founding of the United Nations come in various facilities, it is because each specific mission. Currently the world spends 16 peacekeeping operations.
Parallel keywords (Croatian)mirovne operacije UN Ujedinjeni narodi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:436037
CommitterNives Paškov Milošević