undergraduate thesis
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND INTERNATIONAL TERRITORIAL ADMINISTRATION

Andreas Gverić (2015)
Polytechnic of Sibenik
Administrative Law
Metadata
TitleMeđunarodne organizacije i međunarodna teritorijalna uprava
AuthorAndreas Gverić
Mentor(s)Ljubo Runjić (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu nastojati će se analizirati pojam međunarodnih organizacija, njihovoj definiciji te njihovoj ulozi u današnjem svijetu. U prvom dijelu nastojati će se definirati njihova uloga, njihovi akti, njihov povijesni razvoj kao i izvori prava koji tvore sustav pravnih pravila koji uređuju društvene odnose u međunarodnoj zajednici. Nadalje nastojati će se opisati njihovo članstvo tj. tko može biti njihov član i pod kojima uvjetima, njihove obveze i prava te eventualne sankcije, koje se mogu primjeniti prema državama članicama, a isto tako i način na koji se same organizacije financiraju. Također u međunarodnim organizacijama su bitni i međunarodni službenici tj. osobe koje u njima rade. To su osobe diplomatskog svojstva u administrativnoj, tehničkoj službi kao i poslužno osoblje u organizaciji koji su podvrgnuti isključivo međunarodnoj organizaciji a ne svojoj matičnoj državi ili nekoj drugoj organizaciji te imaju povlastice i imunitete. U drugom dijelu analizirati će se međunarodna teritorijalna uprava te njezina uloga u svijetu. Međunarodna teritorijaln uprava nastaje kao rezultat unutardržavnih sukoba pojedinih država u kojoj ti sukobi nisu samo sukobi između regularnih postrojbi već i sukobi između paravojnih frakcija te u kojima je došlo do sloma državnih institucija i u kojima je zavladalo kaotično stanje. Stoga, Ujedinjeni narodi preuzimaju upravne ovlasti u državama preko civilnih i vojnih komponenti u izvršnoj, zakonodavnoj i sudbenoj vlasti. U radu se navode primjeri međunarodne teritorijalne uprave: Liga naroda, Ujedinjeni narodi kao i osvrt na teritorijalnu upravu u Republici Hrvatskoj, BiH te na Kosovu
Keywordstax proceedings the taxpayer the tax authority the tax ordinance
Parallel title (English)INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND INTERNATIONAL TERRITORIAL ADMINISTRATION
Committee MembersIvan Rančić
Ivica Poljičak
Ljubo Runjić
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsAdministrative Law
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
International Law
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-14
Parallel abstract (English)
In this work will try to analyze the concept of international organizations, their definition and their role in today's world. The first part will seek to define their role, their laws, their historical development and sources of forming the system of legal rules governing social relations in the international community. Further efforts will be described their membership tj.tko be a member and under which conditions, their obligations and rights and possible sanctions that can be applied to Member States, as well as the way the organization itself in the international financiraju.Također organizations are essential and international officials (persons who work there). To persons diplomatic properties in administrative, technical service and service employees in the organization that are subject to exclusive international organization rather than their home country or to another organization and have the privileges and immunities friendly.On second part will analyze the international territorial administration and its role in the world. International Territorial Administration cerated as a result of intergovermental conflicts of some countries in which these conflicts are not only conflicts between regular forces but also clashes between paramilitary factions and in which there has been a collapse of state institutions and where to take over a chaotic condition. Therefore, the United Nations take over administrative powers in States across the civilian and military components in the executive, legislative and judical authorities. The paper provides examples of international territorial administration: the League of Nations, the United Nations, as well as review of the territorial administration in the Republic of Croatia, Bosnia and Kosovo ..
Parallel keywords (Croatian)međunarodne organizacije međunarodna teritorijalna uprava UN mirovne misije
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:544614
CommitterNives Paškov Milošević