undergraduate thesis
Management of Human Resources in The National Park "Krka"

Ivica Banić (2015)
Polytechnic of Sibenik
Administrative Law
Metadata
TitleUpravljanje ljudskim potencijalima u Nacionalnom parku Krka
AuthorIvica Banić
Mentor(s)Ivica Poljičak (thesis advisor)
Abstract
Nacionalnim parkom "Krka" upravlja Javna ustanova u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH. U JU NP «Krka» služba ljudskih potencijala sastavni je dio odjela općih i zajedničkih poslova Ustanove. Izrazito povećan obujam cjelokupnog poslovanja Ustanove rezultiralo je velikim postotkom povećanja broja zaposlenih iz godine u godinu, što pak vodi sve složenijim i opsežnijim poslovima koji su vezane za njih. Unutarnjim ustrojstvom JU NP Krka prikazuju se određeni odnosi, upravljanja odnosno menadžmenta a čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica u Ustanovi odgovorni su za rad svaku od njih. Sukladno zakonu, pravilnicima i uredbama i planu zapošljavanja provodi se program zapošljavanja bilo da se radi o radu na određeno ili neodređeno radno vrijeme. Kandidati se prijavljuju na natječaje za određena radna mjesta, prolaze kroz selekciju i ukoliko udovoljavaju kriterijima uvode se u posao. Drugi važan korak u cijelom procesu je praćenje i ocjenjivanje uspješnosti. Motiviranost u JU „Nacionalni park Krka“ se pojavljuje kao materijalna (plaća) i nematerijalna kroz razne beneficije kao što je zdravstveno i mirovinsko osiguranje, prehrana, stipendije i školarine, slobodni dani, godišnji odmori, rekreacije itd. Napredovanje unutar ustanove na slobodna radna mjesta, koja su viša na hijerarhijskoj ljestvici od prethodnog također je dio motivacije zbog koje je JU NP Krka privlačna za potencijalne kandidate. Edukacija je sastavni dio poslova odsjeka ljudskih potencijala u JU NP Krka koja se obavlja na razne načine a u cilju podizanja kvalitete zaposlenika ali i slike ustanove u kojoj većina zaposlenika obavlja uslužne djelatnosti. Iako još u fazi nastajanja ustrojstvena jedinica koja upravlja ljudskim potencijalima, Javna ustanova «Nacionalni park Krka» pokazuje tendenciju podizanja razine upravljanja ljudskim potencijalima u dogledno vrijeme. A ulaganje u zaposlenike je ulaganje koje se uvijek isplati.
KeywordsThe human resources department employment advancement education
Parallel title (English)Management of Human Resources in The National Park "Krka"
Committee MembersDragan Zlatović
Ivan Malenica
Ivica Poljičak
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsAdministrative Law
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-10-22
Parallel abstract (English)
National Park „Krka“is governed by the Public institution within the authority in the Ministry of protection of environment and nature. The human resources department is the constitutive part in the section of general and common tasks in the Park. A significantly increased extent of entire operations has resulted with increased number of employees with every year and consequently with more complex and extensive range of job positions and duties. The internal structure of the Park demonstrated certain relations of management and leaders of internal organizational units are responsible for their control. According to the law, rulebook and statute the programme of employment is put into practice regardless of its type, be it temporary or permanent. Candidates apply for positions, go through selection and if they comply with the criteria they get the job. The second very important step in the process is following and grading efficacy. Motivation in the Park is visible through material (salary) and non-material aspects such as benefits of health and retirement insurance, alimentation, scholarships and school fees, holidays, recreation and similar. Advancement within the institution to available work places which are positioned higher on the hierarchy from previous ones, is also part of motivation that makes this Public institution highly attractive to potential candidates.
Parallel keywords (Croatian)menadžment ljudskih potencijala zapošljavanje napredovanje edukacija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:536597
CommitterNives Paškov Milošević