undergraduate thesis
REFORM OF THE UNITED NATIONS

Andrea Jončić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava
Metadata
TitleReforma Ujedinjenih naroda
AuthorAndrea Jončić
Mentor(s)Ljubo Runjić (thesis advisor)
Abstract
Ujedinjeni narodi međunarodna je univerzalna organizacija koja okuplja države svijeta, a čiji je osnovni cilj održavanje međunarodnog mira i sigurnosti. Organizacija se satoji od šest glavnih organa (Opća skupština, Vijeće sigurnosti, Ekonomsko i socijalno vijeće, Starateljsko Vijeće, Međunarodni sud, Tajništvo), te velikog broja odbora, komisija, fondova, specijaliziranih ustanova i dr. Glavni organ je Opća skupštinau kojoj su zastupljene sve države članice i gdje svaka ima jedan glas. Vijeće sigurnosti, koje se sastoji od 15 članova, snosi najveću odgovornost za osiguranje mira i sigurnosti u svijetu. Pet stalnih članica ima pravo veta na odluke. Odluke su Vijeća obvezatne za sve države članice.Vijeće za ekonomska i socijalna pitanja surađuje s brojnim specijaliziranim i nevladinim organizacijama. Ono ima funkciju pomoćnog organa Opće skupštine i Vijeća sigurnosti. Međunarodni sud glavni je sudbeni organ Un-a i najvažnije međunarodno sudbeno tijelo čije su odluke obvezatne. Tajništvo, odn. Glavni tajnik administrativni je organ UN-a, ali ima vrlo bitnu ulogu. Predstavlja UN, priprema proračun, upravlja financijama, te radi prema uputama Opće skupštine, Vijeća sigurnosti i drugih tijela. Reforma Ujedinjenih naroda tema je već dugi niz godina zbog toga što nije bila u mogućnosti obaviti svoj osnovni cilj - spriječiti ratove između država. I to prvenstveno zbog blokade Vijeća sigurnosti i nedostatka sistema. Organizacija je od svog osnutka prisiljena prilagođavati se i savladavati nove izazove. Jedan od problema je i široka mreža različitih tijela i programa gdje često dolazi do preklapanja nadležnosti i aktivnosti, a time i do nepotrebnog trošenja sredstava.
Keywordspeaceful settlement of disputes International Court of Justice
Parallel title (English)REFORM OF THE UNITED NATIONS
Committee MembersVesna Jurin Bakotić
Ivan Malenica
Ljubo Runjić
GranterVeleučilište u Šibeniku
Lower level organizational unitsUprava
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
International Law
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-10-28
Parallel abstract (English)
The United Nations is a universal international organization that brings together the countries of the world, and whose main objective is the maintenance of international peace and security. The organization consists of six main organs and a large number of boards, commissions, funds, specialized agencies and others. The main body is the General Assembly with representation of all member states and where each has one vote. The Security Council, which is composed of 15 members, bears primary responsibility for ensuring peace and security in the world. The five permanent members have veto power on decisions. Council decisions are mandatory for all member states. Economic and Social Council is working with a number of specialized and non-government organizations. It functions as a subsidiary organ of the General Assembly and the Security Council. The International Court of Justice is the main judicial organ of the United Nations and most important international judicial body whose decisions are mandatory. Secretariat is the administrative organ of the UN, but has a very important role.The reform of the United Nations was theme for many years because it was not able to perform its primary objective - to prevent wars between states. This is primarily due to the blockade of the Security Council and the lack of system. The organization was forced to adapt to and overcome new challenges since its inception. One of the problem is the wide network of different bodies and programs where often there is overlapping jurisdiction and activities, and thus to unnecessary spending.
Parallel keywords (Croatian)reforma Ujedinjenih naroda vijeće sigurnosti UN Ujedinjeni narodi opća skupština
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:793790
CommitterNives Paškov Milošević