undergraduate thesis
PUBLIC ADMINISTRATION REFORM IN CROATIA

Helena Baričević (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava
Metadata
TitleReforma javne uprave u Hrvatskoj
AuthorHelena Baričević
Mentor(s)Ivan Rančić (thesis advisor)
Abstract
Upravne su reforme samo one promjene koje predstavljaju značajnije institucionalne inovacije u sustavu javne uprave pojedine zemlje koje se obično odvijaju periodično, nerijetko uz značajne otpore, zbog promjene u strukturi moći u političko upravnom sustavu. Postoje tradicionalne, modernizacijske, tržišne i minimizirajuće. Državna uprava i lokalna samouprava u Hrvatskoj u razdoblju od 1990. do 2001. razvijale su se u uvjetima široke etatizacije, snažne centralizacije i duboke politizacije autoritarnog tipa, uz povećanje broja službenika i politizaciju upavne službe. Strategija je temeljni akt koji određuje dugoročne ciljeve i smjernice za modernizaciju javne uprave u Republici Hrvatskoj. Cilj Strategije je osiguranje pravovremene, pouzdane i kvalitetne javne usluge korisnicima radi osiguravanja višeg životnog standarda svih građana i stvaranja poticajne poduzetničke okoline. Na pitanje zašto nema ozbiljne reforme u Hrvatskoj navedeni su glavni razlozi, kao i temeljna načela i usmjerenja reforme javne uprave zbog kojih bi uprava trebala biti funkcionalna, jeftina, efikasna, i usmj erena prema građanima.
Keywordsadministration administrative reforms Government
Parallel title (English)PUBLIC ADMINISTRATION REFORM IN CROATIA
Committee MembersNado Grubić
Ljubo Runjić
Ivan Rančić
GranterVeleučilište u Šibeniku
Lower level organizational unitsUprava
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
Administrative Law and Administration
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-26
Parallel abstract (English)
Administrative reforms are only those changes that are important institutional innovation in the public administration of a country that generally take place periodically, often with considerable resistance, because of changes in the structure of power in the political administrative system. There are traditional, modernization, market and minimizing. Government and local government in Croatia from 1990- to 2001 have been developed in terms of broad etatisation, strong centralization and the politicization of the authoritarian type, with an increase in the number of officers and politicization upavne service. The strategy is a fundamental document that sets long-term goals and guidelines for the modernization of public administration in the Republic of Croatia. The aim of the Strategy is to provide timely, reliable and high-quality public services to users in order to provide higher living standards for all citizens and creating a stimulating business environment. When asked why no serious reforms in Croatia are listed the main reasons, as well as the basic principles and directions of public administration reform for which management should be functional, cheap, efficient, and geared towards the citizens.
Parallel keywords (Croatian)javna uprava reforma državna uprava Vlada
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:142413
CommitterNives Paškov Milošević