undergraduate thesis
MEASURES FOR MODERNIZATION ADMINISTRATION IN CROATIA

Ivan Baričević (2015)
Polytechnic of Sibenik
Administrative Law
Metadata
TitleMjere za modernizaciju uprave u Hrvatskoj
AuthorIvan Baričević
Mentor(s)Ivan Rančić (thesis advisor)
Abstract
Modernizacija javne uprave u Republici Hrvatskoj mora omogućiti učinkovitu provedbu zakona i stvoriti transparentnu, korisnicima orijentiranu, racionalnu, profesionalnu, djelotvornu i učinkovitu javnu upravu. Takva javna uprava sastavni je dio učinkovitog poslovnog okruženja, poluga društvenog i gospodarskog razvitka i uporište demokratskog procesa. Mnogobrojne mjere koje se trebaju provesti nerijetko su povezane i međusobno interferiraju, no okvirno se mogu promatrati iz tri aspekta, a to su : strukturno-organizacijski apekt, funkcionalni aspekt, i personalni aspekt. Javna uprava u Hrvatskoj ima obilježja državne uprave-strogo centralizirane, birokratizirane vlasti koja u svom djelovanju nije povezana s građanima i poduzetnicima. Modernizacijska reforma hrvatske javne uprave je započela. Ogleda se u usvajanju Strategije reforme državne uprave ,decentralizaciji ,poticanju lokalnog i regionalnog razvoja, promjenama u sustavu državne uprave (priprema novog zakona o općem upravnom postupku , projektu funkcionalnog pregleda i pripremi zakona o plaćama državnih službenika) te u pokušajima uspostave cjelovitog sustava upravnog obrazovanja. Donesena je Strategija razvoja javne uprave 2014.-2020., dokument koji određuje dugoročne ciljeve i smjernice za modernizaciju javne uprave u Republici Hrvatskoj
Parallel title (English)MEASURES FOR MODERNIZATION ADMINISTRATION IN CROATIA
Committee MembersNado Grubić
Ljubo Runjić
Ivan Rančić
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsAdministrative Law
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
Administrative Law and Administration
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-26
Parallel abstract (English)
The modernization of public administration in Croatia must provide effective law enforcement and to create a transparent, customer-oriented, efficient, professional, effective and efficient public administration. Such public administration is an integral part of an effective business environment, the lever of social and economic development and stronghold of the democratic process. Numerous measures to be implemented are often interrelated and mutually interfere, but can generally be viewed from three aspects, namely: the aspect of organizational structural, functional aspect, and personal aspect. Public administration in Croatia has the characteristics of state administration-strictly centralized, bureaucratic government unrelated with the citizens and entrepreneurs. Croatian modernizing reforms of the public administration has begun. Reflected in the adoption of the Public Administration Reform Strategy, decentralization, promoting local and regional development, changes in the state administration (preparation of a new law on general administrative procedure, the project of functional review and preparation of the law on salaries of civil servants) and in efforts to establish a holistic system of administrative education. They adopted a strategy of development of public administration 2014th-2020th document that sets long-term goals and guidelines for the modernization of public administration in the Republic of Croatia.
Parallel keywords (Croatian)javna uprava Republika Hrvatska
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
NotePublic administration
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:130168
CommitterNives Paškov Milošević