undergraduate thesis
MAIN BODIES OF THE UNITED NATIONS

Ivona Brečić (2015)
Polytechnic of Sibenik
Administrative Law
Metadata
TitleGlavni organi Ujedinjenih naroda
AuthorIvona Brečić
Mentor(s)Ljubo Runjić (thesis advisor)
Abstract
Ujedinjeni narodi ili skraćeno UN, je međunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa, ekonomsku suradnju, širenje tolerancije i promicanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka sa članstvom danas više od 190 država svijeta. Glavni organi Ujedinjenih naroda su: Opća skupština, Vijeće sigurnosti, Ekonomsko i socijalno vijeće, Starateljsko vijeće, Međunarodni sud, Tajništvo. Opća skupština plenarni je organ Ujedinjenih naroda u čijem se članstvu nalaze sve državne članice Organizacije. Osim po članstvu, Opća je skupština i po svom djelokrugu najširi organ jer može raspravljati i odlučivati o svim pitanjima koja ulaze u nadležnost Organizacije u cjelini. Vijeće sigurnosti izvršni je organ Ujedinjenih naroda i najvažnija je organizacija UN-a. Odgovorna je očuvanje mira i sigurnosti. Ekonomsko i socijalno vijeće središnji je organ Ujedinjenih naroda i kao organ Opće skupštine usklađuje djelatnost UN-a i specijaliziranih organizacija koje djeluju na gospodarskim, socijalnim, kulturnim, humanitarnim, obrazovnim, zdravstvenim i drugim područjima. Starateljsko vijeće predviđeno je Poveljom kao jedan od glavnih organa, premda je u obavljanju svojih funkcija zapravo bilo podređeno Općoj skupštini. Međunarodni sud je osnovan 1945.godine osnivačkom poveljom UN-a, djeluje u Haagu, a čini ga 15 sudaca koje biraju Opća skupština i Vijeće sigurnosti, s mandatom od 9 godina. Tajništvo je administrativno-tehnički organ Ujedinjenih naroda i u tom svojstvu zapravo služi svim ostalim organima Organizacije.
KeywordsUN Main bodies of the United Nations
Parallel title (English)MAIN BODIES OF THE UNITED NATIONS
Committee MembersDragan Zlatović
Ivan Rančić
Ljubo Runjić
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsAdministrative Law
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
International Law
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-25
Parallel abstract (English)
The United Nations, abbreviated as the UN, is the international organization whose objectives include maintaining peace and security in the world, development of good neighborly relations, economic cooperation, expansion of tolerance and promoting respect for human rights and fundamental freedoms, with a current membership of more than 190 countries worldwide. The main organs of the United Nations are: the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the UN Trusteeship Council, the International Court of Justice and the Secretariat. The General Assembly is a plenary organ of the United Nations whose membership includes all the state members of the Organization. Apart from its large membership, the General Assembly also has the widest sphere of authority as it may discuss and decide on all matters falling within the jurisdiction of the Organization as a whole. The Security Council is the executive organ of the United Nations and the most important body of the UN organization. It is charged with maintaining peace and security among countries. The Economic and Social Council is the central body of the United Nations and as an organ of the General Assembly harmonises activities of the UN and specialized agencies working on economic, social, cultural, humanitarian, educational, health and other matters. The Trusteeship Council was established by the Charter as one of the major organs, although in performing its functions it was actually subordinate to the General Assembly. The International Court of Justice, established in 1945 by the founding Charter of the UN, works in The Hague and consists of 15 judges elected by the General Assembly and the Security Council for a term of nine years. The Secretariat is the administrative and technical organ of the United Nations and in this capacity actually serves all other organs of the Organization.
Parallel keywords (Croatian)UN Glavni organi Ujedinjenih naroda
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:940185
CommitterNives Paškov Milošević