master's thesis
POPULATION TRENDS IN ŠIBENSKO - KNINSKOJ ŽUPANIJI WITH REFERENCE TO DEMOGRAPHIC AGING

Tatjana Jurić (2016)
Polytechnic of Sibenik
Management
Metadata
TitleKRETANJE BROJA STANOVNIKA U ŠIBENSKO - KNINSKOJ ŽUPANIJI S OSVRTOM NA PROCES DEMOGRAFSKOG STARENJA
AuthorTatjana Jurić
Mentor(s)Ivica Poljičak (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog rada bio je analizom demografskih pokazatelja dobno-spolne strukture (prosječna starost, indeks starenja, koeficijent starosti, koeficijent dobne ovisnosti i koeficijent feminiteta) opisati demografsku dinamiku na prostoru Šibensko kninske županije, te stupanj ostarjelosti stanovništva županije temeljem posljednjeg popisa stanovništva 2011. godine. Podaci su analizirani na administrativnoj - teritorijalnoj razini gradova/općina pet popisnih godina (1971.-2011.) uz projekciju razmatranih promjena do 2030. godine. Stanovništvo Šibensko-kninske županije ima obilježje vrlo duboke demografske starosti nastalo kombiniranim utjecajem dugotrajnog iseljavanja, pada nataliteta/fertiliteta, te početkom 90-tih izravnim i neizravnim utjecajem rata. Prema projekcijama, demografska slika Šibensko kninske županije, pokazuje trend smanjivanja broja stanovnika za 18% te daljnje pogoršanje dobnog sastava stanovništva (indeks starosti 232,7), što će za posljedicu imati demografsko pražnjenje ruralnih naselja. Temeljna odrednica budućeg populacijskog razvoja bit će demografsko izumiranje što znači da će neka naselja postati samo geografski pojmovi.
Keywordsdemographic aging biological structure depopulation
Parallel title (English)POPULATION TRENDS IN ŠIBENSKO - KNINSKOJ ŽUPANIJI WITH REFERENCE TO DEMOGRAPHIC AGING
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsManagement
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Demography
Demographic Statistics
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationSruč.spec.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
The aim of this study was the analysis of demographic indicators of the age-sex structure (average age, aging index, coefficient of age dependency ratios and the coefficient of femininity) describe the demographic dynamics in the area of Šibensko kninske županije, and the level of aging county based on the last census in 2011. Data were analyzed on the administrative-territorial level of towns / municipalities five censuses (1971- 2011.) with the projection of the considered changes by 2030. The population of Šibensko-kninske županije has the feature of a very deep demographic age resulting combined effect of long-term emigration, falling birth rate / fertility, and early 90's direct and indirect impact of the war. According to projections of the demographic picture of Šibensko kninske županije shows a downward trend in population by -18%, and further deterioration of the age structure of the population (aging index 232.7), which will result in the depopulation of rural settlements. The fundamental determinant of future population development will be the demographic extinction, which means that some settlements will become only geographical names.
Parallel keywords (Croatian)Šibensko kninska županija demografsko starenje biološka struktura depopulacija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:840806
CommitterNives Paškov Milošević